กลยุทธ์การตลาดมัดใจลูกค้าร้านสปาด้วย Sensory Marketing

กลยุทธ์การตลาดมัดใจลูกค้าร้านสปาด้วย Sensory Marketing

Customer Experience หรือประสบการณ์ของลูกค้าที่มาใช้บริการทั้งก่อน ระหว่างและหลังการใช้บริการในธุรกิจสปาและธุรกิจเวลเนสอื่นๆ ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญที่นำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ

Destination Spa เทรนด์นี้ห้ามพลาด!

Destination Spa เทรนด์นี้ห้ามพลาด!

Destination Spa คือ สปาที่จัดขึ้นเพื่อให้การดูแลสุขภาพเป็นหลัก โดยมีที่พักอยู่ภายในนั้น มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพครบวงจร ได้แก่ อาหาร สุขภาพ การออกกำลังกาย ที่พักที่มีบรรยากาศดี อาหารอร่อย บริการที่เป็นมิตร และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมไปถึงการให้ความรู้ในด้านต่างๆ กับผู้มาใช้บริการ